معاونت پشتیبانی و توسعه


کمک هزینه سفر و ماه مبارک رمضان

يكشنبه 24 خرداد 1394

اخباربنا به پیشنهاد معاون محترم  اداری مالی و توسعه منابع دانشگاه و موافقت هیات محترم رئیسه ، با عنایت به نزدیک شدن به ماه پر خیر و برکت رمضان و ایام تابستان، مقرر گردید مبلغ (دو میلیون و پانصد هزارریال) کمک هزینه ماه مبارک و مبلغ (سه میلیون و پانصد هزار ریال )کمک هزینه سفر برای کلیه کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی در تظر گرفته شود.
بازدید این خبر : 2290

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   کمک هزینه سفر و ماه مبارک رمضان

سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو