معاونت پشتیبانی و توسعه

 ریاست اداره کارگزینی و رفاه

نام و نام خانوادگی : محمدرضا زاهدی

تلفن مستقیم : 32245881


2898 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو