معاونت پشتیبانی و توسعه

 کارکنان اداره کارگزینی و رفاه
 نام و نام خانوادگی
 سمت  شماره تماس
 زینت درخشان فرد
 کارگزین  هیات علمی
 236
 سارا امانجانی
کارشناس امور بازنشستگی 235
ابوالقاسم کریمی فرد کارشناس امور رفاهی و مهمانسرا
 فاطمه دهنویی
 کارگزین غیر هیات علمی
 235
 حمیرا بدخش
 دبیرخانه و بایگانی
 237
  سید رمضان هاشمی
 کارشناس کارگزینی 
 248
خدیجه سلطانی  کارشناس حضور و غیاب
 235
عرفان قاسمپور  کارشناس اتوماسیون اداری
 248

3320 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو