معاونت پشتیبانی و توسعه

- مدیران ستادی حوزه معاونت (اعضاء: دکتر کامکار- دکتر شیرانی- مهندس نیک پیام- مهندس فیروزبخش- مهندس اسلامی- مهندس صفریان)
- کمیته فضای سبز(اعضاء: دکتر کامکار- دکتر زارعی- مهندس نیک پیام-  مهندس پورملکشاه-  مهندس صفریان- مهندس فیروزبخش- غلامرضا فغانی
- کمیته اصلاح الگوی مصرف مدیریت سبز( اعضاء: مهندس نیک پیام- دکتر مرجان محمد زاده – مهندس فیروزبخش- دکتر ابراهیم اسماعیل زاده- مهندس علیرضا مهدیانی – مهرداد باباربیع (عضو دامشجو))
- هیات اجرایی منابع انسانی ( اعضاء: دکتر کامکار- دکتر عقیلی - دکتر شیرانی – مهندس نیک پیام – مهندس اسلامی- مهندس زاهدی-  خانم آبشناس- خانم خرمی)

624 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو