معاونت پشتیبانی و توسعه

 نام و نام خانوادگی
 پست سازمانی
شماره تماس
 سید محسن بنی کمالی
مسئول تاسیسات مکانیکی 
32221256 
سید حسام الدین حسینی
مسئول رسیدگی به امور فنی 
32221256
 صادق عابدینی
کارپرداز 
32221256 
 غضنفر اعرابی
مسئول دفتر 
32221256 
محمد مهری مسئول تاسیسات برقی  32221256

768 :تعداد دفعات بازید


سایت

 • نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • امور رفاهی
 • بخشنامه ها و آیین نامه ها
 • پروژه های عمرانی
 • مناقصات

  جستجو


  معاونت پشتیبانی و توسعه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو